Top Wood Windows, s. r. o.

 

FIRMA > Odborné články > Moderní kvalita a ochrana GORI nejen na povrchu

GORI-TWW

 

MODERNÍ OCHRANA VENKOVNÍCH PLOCH

GORI nabízí nejlepší ochranu Vašich výrobků před působením povětrnostních vlivů
Vícevrstvá povrchová úprava je nejlepší ochranou dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům, a pokud je v Evropě někdo, kdo rozumí dřevu a jeho ochraně před škodlivými vlivy, je to nesporně Fa. DYRUP, výrobce povrchové úpravy GORI.

GORI-TWW

GORI staví na jednoduché filozofii: Výchozím bodem je dlouhodobá odolnost dřeva vůči dešti, slunci, horku a zimě, zajištěná perfektním sladěním jednotlivých vrstev povrchové úpravy. 

S ohledem k naší filozofii jsme postupovali při vývoji ochranných povrchových systémů GORI, které i přes všechny působící povětrnostní vlivy zajišťují atraktivní vzhled Vašich produktů i po mnoha letech. Stejně tak je důležité, že jsme mysleli na jednoduché a účinné zpracování, na rychlý a snadný nátěr, který je  nezávislý na příslušném technickém vybavení.

 

GORI-TWW

 Impregnace je u bělového dřeva nezbytná a vzhledem ke kolísavé kvalitě tvrdých dřevin,je velmi smysluplným ochranným opatřením.
Rozdíl mezi dřevem, které nebylo ošetřeno impregnací proti plísním a dřevokazným houbám je zde zcela zřejmý.


GORI-TWW


Povrchové systémy GORI se výborně hodí na dřevěná okna a dveře popř. dřevo-hliníková okna, obložení, ploty,  zahradní nábytek, balkóny, hříště, apod. Dodávají se jako jednosložkové vodou ředitelné produkty v komplexní barevné škále transparentní a krycí.* A když ještě uvážíte, že naše produkty a povrchové systémy připouští evropská norma, že produkty správně splňují evropské předpisy o životním prostředí, a že za Vámi stojí jedna z technicky a servisně nejzkušenějších firem v Evropě, dospějete k závěru, že GORI chrání.

  *Rovněž dodáváme produkty na syntetické bázi pro vakuovou impregnaci. Venkovní povrchové systémy na dřevo GORI chrání znamenitě.

GORI-TWWJednoduchá aplikace a rychlé
schnutí zjednodušují výrobu.

 


GORI-TWW

KVALITA NEJEN NA POVRCHU

U značky GORI začíná kvalita povrchových systémů hluboko pod povrchem. Velikost částic pojidel byla snížena pod hodnotu 100 nanometrů /100 nanometrů = 0,1l´/. Tím se dosáhlo vysoké úrovně nasákavosti a stupně nasycenosti, což udává nové měřítko kvality. Firma DYRUP se aktivně zasazuje o kvalitu životního prostředí a z předpisů EU o životním prostředí udělala základ pro vlastní vývoj. Všechny venkovní povrchové systémy GORI určené na ochranu dřeva odpovídají resp. překonávají požadavky VOC 2010, REACH a BPD. Vynakládáme vše pro to, abychom nepoužívali materiály, které jsou nyní dle normy REACH sice povolené, ovšem v budoucnu by mohly být zakázané, čímž minimalizujeme potenciální problémy.
Venkovní povrchové systémy na dřevo GORI, to je kvalita v každém ohledu.

GORI-TWW

Impregnace obsahuje aktivní složky, které pronikají do dřeva. Impregnace obsahuje aktivní složky. Tekutina se vypaří, ale aktivní složky zůstávají a chrání dřevo před působením plísní a dřevokazných hub. Technologie GORI NANOFORCETM umožňuje průnik Nano-částic do hloubky dřeva a zajišťuje tak optimální ochranu a vynikající přilnavost.


ÚČINNÁ OCHRANA PROTI VLHKOSTI

Povrchové systémy na dřevo GORI byly velmi starostlivě vyvinuty tak, aby vaše produkty byly chráněné před vlhkostí. Impregnace důkladně pronikne do dřeva a od impregnace po finální vrstvu jsou v každé jednotlivé vrstvě systému vysoce účinné fungicidy. Produkty GORI mají odpovídající osvědčení EN o jejich používání. Naše impregnační produkty jsou povoleny např. dle EN 152 /zamodrání/ a EN 113 /hniloba/.

VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST

Povrchové systémy na dřevo GORI se vyznačují vynikající přilnavostí. Všechny základy, meziprodukty a finální produkty staví na pečlivě zvolených, kompatibilních a prvotřídních pojidlech a tím se skvěle doplňují.

SKVĚLÁ OCHRANA PROTI FLEKŮM

Speciálně vyvinuté základy GORI usnadňují používání dřevin, které upřednostňují truhlárny. Pomocí zesítění částic v základu se účinně zabrání uvolňování extraktů rozpustných ve vodě, které jsou obsaženy v tvrdých dřevinách a sucích měkkých dřevin. Tím se značně zmenší změny zbarvení finální vrstvy a zlepší se tak vzhled povrchu.

GORI-TWW

 

NÍZKÁ PROPUSTNOST

Technologické parametry našich pojidel, společně s vysoce hodnotnými surovinami, zajišťují promyšlenou ochranu proti škodám způsobených vodou zvenčí. Povrchové systémy na dřevo GORI prakticky vylučují dočasné optické problémy způsobené vlhkostí jako např. bílé fleky. Odpuzují vodu účinně a dlouhodobě.

VYSOKÁ PROPUSTOST VODNÍ PÁRY

Povrchové systémy na dřevo GORI nechají dřevo dýchat, aby okna a dveře zůstaly ve špičkovém stavu. Propustí vlhký vzduch z interiéru ven a tím zamezí hromadění vlhkosti ve dřevě a tvorbě hniloby resp. zamodrání.

FLEXIBILNÍ TVRDOST

Povrchové systémy na dřevo GORI tvoří po vyschnutí tvrdý, avšak elastický povrch.Vnikají hluboko do pórů a tvoří tak ochranný štít proti tvorbě prasklin, způsobených povětrnostními vlivy jako např. kroupy resp. přirozeným tvarováním dřeva.

VELKÁ TRANSPARENCE

Transparentní povrchové systémy na dřevo GORI jsou prostě transparentní. Vyschnou bez zakalení do čisté vrstvy. I v čerstvém stavu jsou transparentní a již předem tak ukazují finální kvalitu.

Tvrdý avšak flexibilní povrch
odolává tvorbě prasklin.
Po vyschnutí vytvoří povrchové
systémy na dřevo GORI
transparentní povrch.
GORI-TWW

Dlouhodobý intenzivní výzkum a zkoušky vedly k vysoce hodnotným ochranným systémům na dřevo vystaveného venkovním vlivům.