Top Wood Windows, s. r. o.

 

FIRMA > Odborné články > Okna a dveře s puncem kvality

Obchodni ředitel ing. Petr HolýTOP WOOD Windows, s.r.o. je významným českým výrobcem dřevěných oken, venkovních dveří, zimních zahrad, posuvných velkých dveří a prosklených stěn známých na trhu pod značkou TWW. Abychom se dozvěděli více informací o výrobním programu TWW, spojili jsme se s obchodním ředitelem, panem Ing. Petrem Holým, a požádali jej o rozhovor. Ten naší žádosti vyšel vstříc a zanedlouho jsme si již povídali v jeho kanceláři.

 
 • Můžete našim čtenářům v krátkosti přiblížit společnost TWW?

  Společnost byla založena v roce 1993. Disponujeme moderním závodem, který letos rozšíříme o další výrobní linku. Nyní jsme vybavení strojní technologickou linkou se třemi CNC automaty na výrobu pravoúhlých, šikmých, obloukových oken a vchodových dveří. Lakovna je vybavena řízenou klimatizací, která zajišťuje optimální podmínky pro kvalitní aplikaci vodou ředitelných barev. Certifikace systému řízení jakosti a stálý dozor autorizované osoby zaručuje stabilní kvalitu.

 • Jaké výrobní rozšíření máte na mysli?Řez oknem IV-84

  Koncem dubna budeme montovat novou výrobní linku od firmy SCM a bude to druhá výrobní linka na pravoúhlé okna s tím, že samostatný CNC automat máme na oblouková okna a vchodové dveře a samostatný CNC automat máme na výrobu nepravoúhlých oken tj. trojúhelníků a speciálních dílů. Kapacita výroby se tímto zvedne na zhruba 130 oken různých velikostí denně.
  Co se týče odlišení ve výrobní technologii tak naše CNC zařízení dokáží pojmout více profilových nástrojů tzn. na jednom stroji jsme schopni vyrábět až tři profily bez toho, aniž bychom měnili nástroje. Tento systém je výhodný v tom, že stroj se během pár sekund dokáže přestavit na úplně jiný typ okna. Na tomto výrobním zařízení se vyrábí profil 68 s dvojsklem, profil 84 s trojsklem a dřevohliníkový profil 86. Jsme schopni na stroji kompletně produkt vyobrábět včetně koncových profilů a tím pádem naimpregnovat jednotlivé díly. Potom je spojujeme na lisu do kompletu. Tímto se impregnace dostává do skrytých částí, které se zalisovávají do sebe. V současné době v České republice nemá nikdo takovou technologii, která by to dokázala a jsme jediní, kteří dokáží impregnovat po jednotlivých dílech. Zkompletovaný slisovaný výrobek se potom dostává na lakovnu a teprve potom se aplikuje základní barva, která má už zmiňovanou impregnaci.

 • Jaké jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva pro výrobu oken a dveří?

  Žádný z alternativních materiálů, jako je kov či kombinace plastu s kovem, se jim nevyrovná. Dřevo je ryze ekologický materiál s nízkou energetickou náročností pro jeho zpracování. Nejdůležitějším faktorem zůstává vědět jak dřevo zpracovat a použít pro výrobu kvalitních oken a dveří. Jednou z nejdůležitějších stránek pro dosažení neomezené životnosti dřeva je jeho povrchová úprava.

 • Které barvy a laky aplikujete na povrchovou úpravu Vašich dřevěných oken?

  Dlouhodobě spolupracujeme s dánským výrobcem laků a barev na dřevo - firmou DYRUP-GORI. Více než 100-letá tradice dánského výrobce řadí tuto společnost mezi významné firmy specializované na povrchovou úpravu dřeva. Povrchovou úpravu výrobků TWW tvoří tzv. 3-SYSTÉM a to znamená: 

  První stupeň: Pro základní ošetření povrchu se používá hloubková impregnace GORI 356. Jedná se o bezbarvou impregnaci, která proniká do hloubky 1 mm v ploše a 10 mm z čela. Zajišťuje izolaci proti vodě, zabraňuje tvorbě plísní, vzniku hniloby a chrání dřevo proti napadením škůdci a bakte­riemi.

  Druhý stupeň: Základování. Provádí se produktem GORI 411. Jedná se o barevný egalizovaný základ. Znamená to, že barva obsahuje zvýšené množství pigmentů, což zajišťuje rovnoměrné zabarvení okenních dílů a zamezuje tvorbě fleků. Produkt GORI 411 také obsahuje látky ochraňující dřevo proti hnilobě, plísním, bakteriím a škůdcům.

  Třetí stupeň: Je konečný lak GORI 660. Kvalitu ­povrchové­ úpravy garantuje vysokotlaká technologie nástřiku a klimatizovaná lakovna. Tento lak nové generace má schopnost pružně reagovat na drobné změny objemu dřeva vlivem vlhkosti. Lépe odolává mechanickému poškození povrchu a výrazně snižuje možnost poškození povrchu při neodborné manipulaci. Dlouhou životnost barvy je možno ještě prodloužit námi dodávaným renovačním prostředkem. Obnova nátěru je jednoduchá. Zajistíme i dodávku barev nebo přímo provedeme renovaci.

 • Zákazník se bude ptát na životnost oproti jiným materiálům. Které ověřené argumenty máte připravené?

  DůmDřevo je tradiční materiál a patří mezi nejstarší stavební surovinu. Doba se mění, ale kvalita a vlastnosti dřeva zůstávají stejné. S dobou se pouze mění názory a pohled na tuto problematiku vlivem přílivu nových moderních chemicky vyráběných materiálů. Mezi velké výhody těchto nových materiálu patří bezúdržbovost, ale tato výhoda je relativní, ovlivněná dnešní rychlým a dynamickým životním stylem. Okna nepatří mezi krátkodobé investice, je to dlouhodobá investice do budoucna. Po dlouhodobém působení povětrnostních a mechanických vlivů i bezúdržbové materiály budou potřebovat údržbu či renovaci. Proto pokud změníme pohled na údržbovost materiálu, stává se dřevo i po této stránce ideálním materiálem. Díky zkvalitnění povrchových úprav se interval údržby dřevěných oken několikanásobně prodloužil. Renovace povrchové úpravy by se měla provádět dle povětrnostních vlivů jen za účelem uchování stálosti dobrého vzhledu. Dřevěná okna tak i po 25 letech mohou vypadat jako okna nová a to v době, kdy umělým materiálům končí životnost a měly by se vyměnit.

 • Jaké jsou v dnešní době trendy a co mohou zákazníci očekávat od Vašich produktů?

  V dnešní době, kdy ceny energií pro výtápění objektů stále rostou, je potřeba hledat způsob, jak spotřebu těchto energií snižovat. Nikdo asi nepochybuje o tom, že největší úniky tepla z obytných místností jsou přes stará okna, která málo těsní. Největší tepelné ztráty registrujeme přes sklo.
  Řešením je proto výměna starých oken a dveří za nové, které budou úniku tepla co nejvíce zabraňovat. Referenční stavba
  Současným vrcholem vývoje oken jsou dřevěná s krycím hliníkovým profilem z exteriérové strany v různých odstínech i s možností imitace dřeva. Životnost takového okenního profilu bez údržby laku z exteriéru je shodná s životností domu. Vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva jsou tak využity a inte­riér designu dřeva je dán k dispozici plné kreativitě architektům či projektantům.
  Dalším trendem jsou dřevěná Termookna se silnějším rámem 84 mm a izolačním trojsklem.
  Tento produkt klade důraz na tepelnou izolaci a úsporu energie. Ideální složení trojskla, které dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla 0,6 W/(m2.K) dokáže ušetřit až 40 % nákladů na vytápění, díky čemuž se Termookno IV84 řádí na úplnou špici na trhu. Tato skutečnost zapříčinila, že Termookno IV84 významně mění českou stavební kulturu.
  Dřevěné Termookno TWW IV84 s trojsklem je Ekonomicky dostupné, Energeticky úsporné, Ekologicky šetrné a Esteticky pro život potřebné.

  U oken v přírodních odstínech dřeva smrku, borovice a meranti nebo v imitaci přírodního buku, olše či dubu vyniká krása dřeva a mohou tak doplnit ostatní interiérové prvky, jako jsou vnitřní dveře, plovoucí podlahy, či dřevěná schodiště a nábytek.

 • Můžete nám představit referenční stavby, na kterých byly aplikovány Vaše produkty?

  Referenční stavbaSpolečnost TWW je zaměřena na výrobu oken a dveří především do rodinných domů, a to jak do novostaveb tak i rekonstrukcí. Samozřejmě spolupracujeme a udržujeme kontakty s většími stavebními firmami, pro které objekty realizujeme.
  Mezi loňské větší zakázky patří domov důchodců a domy s pečovatelskou službou v Přerově pro Přerovskou stavební společnost. Generálním dodavatelem byla skupina Tchas.
  Dále jsme dodávali naše okna na Bytový Dům "PANSKÉ TERASY" v Odolené Vodě pro stavební společnost Glöckner, bytové domy v Praze na Petřinách pro SKD Průmstav z Ústí nad Labem, základní školu ve Zlíně pro stavební společnost SMO Otrokovice a mnoho dalších. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím autorizovaných prodejců TWW, kterých je více než 80 po celé ČR.

   

  Děkujeme za rozhovor
  Ondřej Štěpán 
   

Tento článek byl zveřejnen 16.04.2008 v časopise - Stavební a investorské noviny